එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බලය හිමි මහනුවර මහනගර සභාවේ 2020 අයවැය දෙවන වරටත් පරාජයට පත්ව තිබෙනවා.

මහනුවර මහනගර සභාවේ ඊයේ රැස්වුණේ එහි නගරාධිපති කේසර සේනානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

අයවැයට පක්ෂව ජන්දය ප්‍රකාශ කළේ, ඊයේ පැමිණ සිටි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් 19 දෙනා පමණයි.

අයවැයට විරුද්ධව ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21 ක්.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තිදෙනා, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දෙදෙනා සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ 16 දෙනා අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ලබාදුන්නා.

මහනුවර මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව 41 ක් වන අතර, එක් අයෙකු පැමිණ සිටියේ නැහැ.

ඒ අනුව වැඩි ජන්ද 2 කින් අයවැය පරාජයට පත්ව තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY