මහඉලුප්පල්ලම රජයේ බීජ ගොවිපලෙන් මිලදීගත් මාස හතරහමාර බිත්තර වී වගා කළ විට මාස එකහමාරකින් පිදීමේ පුවතක් පලෝගම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

අඩු වයසින් ගොයම් ගස් පිදීම හේතුවෙන් කෘමි සතුන් ගේ ග්‍රහණයට නතුව වී වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දැමීමට සිදුව ඇති බවයි ගොවීන් චෝදනා කරන්නේ.

මේ, වී වගාවට සිදුව ඇති හානිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරන ගොවි මහතෙක්.

LEAVE A REPLY