පාර්ලිමේන්තුව නැවත රැස්වන ජනවාරි 03 වැනිදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කළහොත් පාර්ලිමේන්තු බලතල අනුව එය කැඳවීමට හැකියාවක් පවතින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් පී. පෙරේරා මහතා වී එෆ් එම් ප්‍රවෘත්ති සමග අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ, පාර්ලිමේන්තුව දීර්ඝ කාලයක් වසා තැබීම දැඩි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී වැඩපිළිවෙළක් බවයි.

එමෙන්ම, ජනාධිපතිවරයාගේ රාජාසන කතාව පරාජයට පත් කිරීමට විපක්ෂය කිසිසේත් අපේක්ෂා නොකරන බවද අජිත් පී පෙරේරා මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY