මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දුන් දුරකථන හඬපට සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්
හිටපු අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා
අධිකරණයෙන් වරෙන්තුවක් ලබාගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා විසින්
කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

අදාළ හඬපට සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් සිදුකළ විමර්ශන වල කටයුතු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුවයි නීතිපතිවරයා විසින්
මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

ඒ අනුව විමර්ශනවලින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුව
රංජන් රාමනායක මහතා විනිසුරුවරුන්ගේ කටයුතුවලට මැදිහත් වීම හා
බලපෑමක් සිදුකිරීම තුළින් ඔහු වරදක් සිදුකර ඇති බවට කරුණු අනාවරණය කරගැනීමෙන් අනතුරුවයි නීතිපතිවරයා විසින් මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY