ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ගෙවීමට ඇති ණය සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා.

එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ඉන්ධන පරිභෝජනය සම්බන්ධයෙන් රුපියල් බිලියන 84 කට ආසන්න ණය මුදලක් මෙලෙස ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ගෙවීමට ඇති බවයි.

අදාල ණය මුදල් ගෙවීම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් තවදුරටත් දුර්වල මට්ටමක පවත්වාගෙන යන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට පාලනාධිකාරියේ අවධානය යොමුව ඇති බවද සඳහන්.

කෙසේවෙතත්, මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් සිදුකළ විමසීමකදී එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලැබෙන ආදායම් අනුව අදාළ ණය පියවීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේ දී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සමඟ සාකච්ඡා කර යම් එකඟත්වයකට පැමිණීමට බලාපොරොත්තු වන බවද සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY