ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව හෙට රැස්වීමට නියමිතයි.

පක්ෂයේ සභාපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පස්වරු
7 ට එය රැස්වෙනු ඇති.

පවතින දේශපාලන තත්ත්වය, පක්ෂයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සහ ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ
එහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY