අන්තවාදී අදහස් මත පදනම්ව නොමගට ගොස් සිටින තරුණ කණ්ඩායම්
යළි ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත්කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය මත එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ බලධාරියෙකු පත්කිරීමට ද සැලසුම් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම, බි‍්‍රතාන්‍යයේ සහයෝගය ඒ සඳහා ලබාගැනීමට නියමිත බව ද ආරක්ෂක ලේකම් මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා සඳහන් කළා.

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය වැනි ත්‍රස්තවාදී හා අන්තවාදී ක්‍රියාවන් යළි සිදුනොවීමේ වාතාවරණයක් රට තුළ නිර්මාණය කිරීම මෙම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණයි.

ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පෙන්වා දුන්නේ බුද්ධි අංශ ඇතුලු සමස්ත ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණයම මෙම වැඩපිළිවෙල සඳහා දායක කරගන්නා බවයි.

LEAVE A REPLY