කිලිනොච්චිය ක්‍රිෂ්ණපුරම් ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක තිබී පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක්
හමු වූ බව කිලිනොච්චිය පොලීසිය ප්‍රකාශ කළා.

පොලීසිය පැවසුවේ ඉඩම් හිමියා ගෙවත්ත පිරිසිදු කරන අවස්ථාවේ අදාළ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය දැක ඇති අතර අනතුරුව සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කිලිනොච්චිය පොලීසිය දැනුවත් කළ බවයි ඔහු පවසා ඇත්තේ.

 

LEAVE A REPLY