ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පස්වරුවේ කටුනායක ගුවන් තොටුපල වෙත පැමිණ එහි ස්ථාන කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කළා.

ගුවන් මෙහෙයුම් කටයුතු පිළිබඳ පුලුල්ව කරුණු විමසා බැලූ ජනාධිපතිවරයා පසුව මගීන් උදෙසා ලබාදෙන පහසුකම් සහ ආරක්ෂක තත්ත්වයන් පිළිබඳද නිරීක්ෂණය කළා.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුරටත් තොරතුරු ඇතුළත් මේ වාර්තාව ගෙන එන්නේ කටුනායක
වී එෆ් එම් ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරු ටී කේ ජී කපිල.

LEAVE A REPLY