මගීන්ට පීඩාකාරී ලෙස තවදුරටත් ඝෝෂාකාරී ගීත වාදනය කරන්නේ නම්, බස්රථවල ගීත වාදනය කිරීම සම්පූර්නයෙන් තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රවාහන සේවා අමාත්‍ය, මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

කඩුවෙල බස් නැවතුම්පොල නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අද පැමිණි අවස්ථාවේ ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබුණා.

අධික ඝෝෂාකාරී සංගීතය බස් මගීන් ආතතියට පත්කිරීමට පවා හේතු වී ඇති බැවින්, මිහිරි සංගීතය පමණක් ඒ සඳහා භාවිත කිරීම බස්රථ හිමියන්ගේ වගකීම බවද නැවත සිහිපත් කළ ඇමතිවරයා අවධාරනය කර සිටියේ, රජයේ සහ මගීන්ගේ කාරුණික ඉල්ලීමට බස් හිමියන් නිසි අවධානය යොමු නොකරන්නේ නම්,
වහාම බස්රථවල ගීත වාදනය සපුරා තහනම් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY