අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල තරුණ තරුණියන් ලක්ෂයක් රැකියා ගැන්වීමට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පෙබරවාරි 26 වනදා සිට ආරම්භ කරන බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනය කළා.

තෝරා ගත් අයදුම්කරුවන් හයමසක පුහුණුවක් සඳහා යොමු කරන අතර එම කාලය තුළදී මසකට රුපියල් විසිදෙදහස් පන්සියයක දීමනාවක් ලබාදීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම, සියලු අයදුම්කරුවන් ඔක්තෝම්බර් මස පළමු වනදා සිට රජයේ ස්ථිර රැකියා සඳහා අනුයුක්ත කරන බවද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළා.

මෙම වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් නිවේදනයක දැක්වුණේ පසුගිය සඳුදා පුවත්පත්වල පළ වූ ආකෘතියට අනුව සකස් කළ අයදුම්පත් පෙබරවාරි මස
15 වනදාට පෙර තම ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා වෙත භාරදිය යුතු බවයි.

එම අයදුම්පත් නිසි පරිදි සහතික කොට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වෙත භාරදීමේ වගකීම ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් වෙත පවරා තිබෙනවා.

පෙබරවාරි 20 වනදාට පෙර සියලු අයදුම්පත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත ලැබිය යුතු බවද එම නිවේදනයේ දැක්වුණා.

අයදුම්කරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු තහවුරු කරගැනීමේදී සමෘද්ධි නිලධාරීන්,
පූජ්‍ය පක්ෂය, මහජන නියෝජිතයින් ඇතුලු ග්‍රාමීය මට්ටමේ සිටින නිලධාරීන්ගෙන් තොරතුරු විමසා බැලිය යුතු බව ද ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් වෙත දැනුම් දෙනවා.

රැකියා කළ හැකි දිළිඳුම පවුල්වලට මුල්තැන ලැබෙන පරිදි සියලු පාර්ශ්ව
මෙම කටයුත්තට දායක විය යුතු බවද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.

එමෙන්ම, පෙබරවාරි 26 වනදා සිට ආරම්භ වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පැමිණීමේදී ග්‍රාම නිලධාරී සහතික සහ වෙනත් ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීමට අයදුම්කරුවන් පියවර ගත යුතුයි.

මේ අතර තෝරා ගන්නා අයදුම්කරුවන් මාර්තු මස දෙවනදා සිට පුහුණුවීම් සඳහා කැඳවන අතර පුහුණු කාලයේ දී ඔවුන්ට රුපියල් විසි දෙදහස් පන්සියයක දීමනාවක් හිමිවනු ඇති.

සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමට පහළ අධ්‍යාපනයක් සහිත වයස අවුරුදු 18 ත් 45 ත් අතර රැකියා විරහිත පිරිස මෙම රැකියා වැඩපිළිවෙල සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට සුදුසුකම්
ලබන බවද තෝරා ගන්නා අයදුම්කරුවන් සිය ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇති සේවා ස්ථාන වෙත අනියුත්ක කරන බවත්, එම නිවේදනයේ දැක්වුණා.

LEAVE A REPLY