රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පනස් හතරදහසක් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමට
අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලබන මාසයේ දී ආරම්භ කරන බව රජය පවසනවා.

පුහුණු කාලයකට යටත්ව ඔවුන් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමට නියමිතයි.

අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළකළා.

LEAVE A REPLY