මහ කන්නයේ වී තොග, කිලෝව රුපියල් 50 බැගින් මිලදී ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වී අලෙවි මණ්ඩලය සහ දිසාපතිවරුන් මාර්ගයෙන් වියළි වී කිලෝවක් රුපියල් 50 ක මිලකට මිලදී ගැනීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම, තෙතමනය සහිත වී කිලෝවක් රුපියල් 44 බැගින් මිලදී ගැනීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

මහකන්නයේ වී තොග මිලදී ගැනීමේ යෝජනාව ඇතුළත් කැබිනට් පත්‍රිකාව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඊයේ පැවැති කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර ඊට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY