රටේ කිසිදු විදුලිබල කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව විදුලිබල අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන තිබූ සමුළුවකට එක්වෙමින්. අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ පවතින දැඩි නියං තත්ත්වය සමග ජලවිදුලිය නිෂ්පාදනය මේ වනවිට සියයට 30ක් දක්වා පහත වැටී ඇති බවයි. එම තත්ත්වය තුළ ඩීසල් හා ගල් අගුරු තාප බලාගාර ආශ්‍රිත විදුලි නිෂ්පාදනය සියයට 68 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවද ඇමතිවරයා පැවැසුවා.

විදුලිබල අර්බුදයක් පැවැතියද කිසිදු කප්පාදුවකින් තොරව විදුලිය සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩකටයුතු සම්පාදනය කර ඇති බවයි ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

LEAVE A REPLY