මුලතිව් මාන්කුලම් රෝහලේ නව වාට්ටු සංකීර්ණයක් සකස් කිරීමට බිම සකස් කිරීමේදී අස්ථි කොටස් කිහිපයක් හමුවී තිබෙනවා.

වාට්ටු සංකිර්ණය ඉදිකිරීමට බිම් සකස් කිරීමට යාමේදී මෙලෙස හමුවී ඇත්තේ මිනිස් අස්ථි කොටස් බවයි ප්‍රදේශවාසීන් සැක පළ කරන්නේ.

අස්ථි කොටස් හමුවීම සම්බන්ධයෙන් මාන්කුලම පොලිසිය මගින් මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත කරුණු වාර්තා කර තිබු අතර, අදාළ ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමටද මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත්වරයා කටයුතු කර තිබෙනවා.

බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශ නිලධාරීන්, පුරාවිද්‍ය නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් සහභාගි කරගනිමින් එම ස්ථානයේ කැණිම් සිදු කරන ලෙසට මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කර තිබුණා.

LEAVE A REPLY