ලක්‍ෂ 16 ට වැඩි පිරිසක් විදෙස් රැකියාවල නිරතව සිටින බවත්, ඔවුන්ගේ පවුල්වල දරුවන්ට ලබාදෙන සහන තවදුරටත් ඉහළ දැමීමට පියවර ගත යුතු බවත් අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසනවා. විදෙස් ගතවූවන්ගේ දරුවන් වෙත ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීම වෙනුවෙන් අද අරලියගහ මංදිරයේ පැවැති උත්සවයකදී අගමැතිවරයා මේ බව කියා සිටියා.

LEAVE A REPLY