දේශපාලන පක්ෂවලින් තරග වදින අපරාධ වාර්තා සහිත අපේක්ෂකයන්ගේ නම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අනිවාර්ය කරමින් සහ එවැනි අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනීම සාධාරණීකරණය කිරීමට හේතු ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කරමින් ඉන්දියානු ශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

අපරාධවලට සම්බන්ධ අපේක්ෂකයින් විශාල ලෙස වැඩිවීම හේතුවෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් විසඳුමක් ලබාදිය යුතුව තිබූ බවයි ශේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව අදාළ අපේක්ෂකයින්ගේ තොරතුරු එම පක්ෂවලට අයත් වෙබ් අඩවි සහ සමාජ මාධ්‍යවල හෙළි කිරීමට පැය 48ක කාලයක් ලබා දී තිබෙනවා.

(ගිහාන් සම්පත් බණ්ඩාර)

LEAVE A REPLY