ඉදිරියේදී පක්ෂය විසින් ගනු ලබන තීන්දු තීරණ හරහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආරක්ෂාවත් පාක්ෂිකයින්ගේ ආරක්ෂාවත් සුරක්ෂිත කිරීමට කටයුතු කරන බව එම පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසනවා .

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ ගාල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

LEAVE A REPLY