දේශීයව වගා කළ හැකි ධාන්‍ය ආනයනය කිරීම නතර කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ කහ සහ උඳු ආනයනය නතර කිරීම හේතුවෙන් දේශීය වෙළෙඳපොළේ ඒවායේ මිල දෙගුණයකින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

රටට අවශ්‍ය තරම් නිෂ්පාදනය නොකිරීම හේතුවෙන් ඒවා ආනයනය කිරීමට සිදුවන අතර මාසික කහ මෙටි්‍රක්ටොන් 500-600 ක පරිභෝජනයක්ද, උඳු මෙටි්‍රක්ටොන් 1500-1600 පරිභෝජනයක්ද පවතිනවා.

මීට පෙර කහ කිලෝ ග්‍රෑමයක් රුපියල් 102 ක ආනයන බදු මත තොග වෙළෙඳපොළේ රුපියල් 325 කට අලෙවි වූ අතර උඳු කිලෝ ග්‍රෑමයක් ආනයනික බදු රුපියල් 200 ක් සමග රුපියල් 425 කට අලෙවි වුණා.

එම ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමත් සමග කහ කිලෝ ග්‍රෑමයක තොග මිල රුපියල් 650 ක් ලෙසත්, උඳු කිලෝග්‍රෑමයක තොග මිල රුපියල් 700 දක්වාත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මීට පෙර ආනයනය කර තිබූ එම ද්‍රව්‍යයවල තොග, ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් ඒවා තොග පිටින්ම මිලදී ගෙන ඇති අතර මෙම තහනම නිසා එම ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ආහාරවල මිල ඉහළ දමා ඇතැයි සඳහන්.

මෙම තත්ත්වය මත තෝසේ, වඬේ, ඉට්ලි යන ආහාරවල ප්‍රමාණය අඩු කර මිල ද ඉහළ දමා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

(ගිහාන් සම්පත් බණ්ඩාර)

LEAVE A REPLY