චීනය අද දිනය ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කළා. ඒ කොරෝනා ආසාධනය වීමෙන් මියගිය ජනතාව සිහිපත් කිරීම සඳහායී. චීනයේ වුහාන් නගරයෙන් ආරම්භ වූ කොරෝනා වෛරසයෙන් එරට වැසියන් 3300 ට වැඩි පිරිසක් ජීවිතක්‍ෂයට පත්වුණා. චීනගේ කෝටි සංඛ්‍යාත ජනතාව අද මියගිය සහෝදර ජනතාව සිහිපත් කළේ විනාඩි 03 ක කාලයක් නිහඩියාව ආරක්‍ෂා කරමින්.

LEAVE A REPLY