සෞභාග්‍යා – ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන අද ආරම්භ කෙරුණා. සෑම නිවසකම වගාවක් ආරම්භ කිරීමට දිරිගැන්වීම සෞභාග්‍යා ගෙවතු සංකල්පයේ අපේක්‍ෂාවයි. ඊට අවශ්‍ය පැල හා බීජ සෑම නිවසකටම ලබාදීමට ද සැලසුම් කර තිබෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදි මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මෙම වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කළා.

LEAVE A REPLY