කල් ඉකුත් වූ ශල්‍ය අත්වැසුම් තොගයක් වෙළඳපොල වෙත නිකුත් කිරීමේ ජාවාරමක් පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණ කර ගැනීමට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිව පැවැසුවා. පෑලියගොඩ පොලිසියට ලද තොරතුරකට අනුවයි මෙම වැටලීම සිදුකර තිබුණේ.

කල් ඉකුත් වූ ශල්‍ය අත්වැසුම් හා විවිධ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන ලද අත්වැසුම් නැවත වෙළඳපොල වෙත යොමු කිරීම සඳහා අදාල ව්‍යාපාරිකයින් පියවර ගනිමින් සිටි බවයි එම අධිකාරිය පැවැසුවේ. එමෙන්ම ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි.

LEAVE A REPLY