රුපියල් 1000ක වටිනාකමක් සහිත පෝෂණ මල්ලක් පාසල් දරුවන් වෙත ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

12 ලක්‍ෂයක් සිසු සිසුවියන් වෙත මෙම පෝෂණ මල්ල ලබාදීම රජයේ අපේක්‍ෂාව බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එන්.එච්.එම්.චිත්‍රානන්ද මහතා වව්නියාව ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY