ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල යළි පහත දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5කින් අඩු කිරීමටයි එම සමාගම තීරණය කර ඇත්තේ.

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අදාළ මිලගණන් ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 137ක් වනවා.

ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම විසින් ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් පහකින් ඉහළ දැමීමට පසුගියදා කටයුතු කළා.

කෙසේ වෙතත්, අනතුරුව මෙරට සියලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඊට එල්ල වුණේ දැඩි විරෝධයක්.

කෙසේ වෙතත්, සියලු කරුණු සලකා බලා යළි ඉන්ධන මිල පහත දැමීමටයි ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම පියවර ගෙන ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY