ඇඳිරි නිතිය ක්‍රියාත්මක කල සිමාව තුළ මේ වනවිට දිවයින පුරා පුද්ගලයින් 62 දෙදහසකට අධික පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව පුද්ගලයින් 62 677 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 17 612ක් බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය සඳහන් කළේ.

මේ අතර අද පෙරවරු 6න් අවසන් වූ ගතවූ පැය 24 තුළ ඇඳිරි නිතිය කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 515 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

එම කාලසීමාව තුල පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති රථ වාහන සංඛ්‍යාව 152ක්.

LEAVE A REPLY