ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන නව කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යලයෙදීයි.ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ.

අරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතාගේ අභාවයෙන් මෙම අමාත්‍ය ධුරය පුරප්පාඩු වුනා.

LEAVE A REPLY