ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අදාළව නව නිර්ණායක කිහිපයක් පැන වූ බව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය නිවේදනය කළා.

ඒ, කොරෝනා අවදානම සැළකිල්ලට ගනිමින්. ඒ අනුව, ඛේටය යොදා ගනිමින් පන්දුව ඔප දැමීම මින් ඉදිරියට තහනම් ක්‍රියාවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම, ජාත්‍යන්තර තරගවලදී විනිසුරුවරුන් යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් ද වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදුකර තිබෙනවා.

එහිදී මූලික කාරණයක් වී ඇත්තේ තරග පැවැත්වෙන රටේම විනිසුරුවරුන් යොදා ගැනීමට යෝජනා කර තිබීමයි.

අත්දැකීම් අඩු විනිසුරුවරුන් යොදා ගන්නා අවස්ථාවල තෙවන විනිසුරුගෙන් විමසන අවස්ථා ගණන වැඩි කිරීමට ද ජාත්‍යන්තර ත්‍රිකට් කවුන්සිලය තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම තවත් තීරණයක් වන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයක් අතරතුර කිසියම් ක්‍රිඩකයෙකුට කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කළහොත් ඔහු වෙනුවට වෙනත් ක්‍රිඩකයෙකු ආදේශ කිරීමට අවසර ලබාදී තිබීයමයි.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පෙන්වා දී ඇත්තේ මෙම නීති කොරෝනා අවදානම පහව යන තුරු පමණක් ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

LEAVE A REPLY