කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තය වසා දැමීම ජූලි මස 31 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අනුගමනය කළ යුතු කරුණු ඇතුලත් නව උපදෙස් මාලාවක් ද ඔවුන් විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY