නෛතික නිර්දේශ අනුව ඊ ටී අයි සහ ද ෆිනෑන්ස් ආයතන තැන්පත්කරුවන්ට සාධාරණය ඉටු කරන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මහ බැංකු නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ජනාධිපති කාර්යාලය, මහ බැංකුව, භාණ්ඩාගාරය සහ තැන්පත්කරුවන් නියෝජනය වන කමිටුවක් ස්ථාපනය කොට ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග අධීක්ෂණය කළ යුතු බවයි ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇත්තේ.

ඊ ටී අයි සහ ද ෆිනෑන්ස් තැන්පත්කරුවන්ට මුදල් ගෙවීම සිදුවන ආකාරය සොයා බැලීම සඳහා අද ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව අවධාරණය කළා.

ඊ ටී අයි ආයතනයේ ගනුදෙනු පිළිබඳව සොයා බැලීමට ජනාධිපති කොමිසම් සභාවක් ද පත් කර තිබෙනවා.

මේ අතර ආයතන දෙකෙහිම ලක්ෂ 6 ට අඩු වටිනාකමක් සහිත
තැන්පතු හිමියන්ට ගෙවීම් අවසන් කිරීම පළමු අදියර යටතේ සිදුකෙරෙනවා.

ආයතන දෙක සතු සියලු දේපල අත්පත් කරගෙන හෝ සෙසු ගනුදෙනුකරුවන්ටද සාධාරණය ඉටු කළ යුතු බවයි ජනාධිපතිවරයා එහි දී සඳහන් කර ඇත්තේ.

මේ අතර මූල්‍ය ආයතනවලට ණය ගෙවීම් පැහැර හරින පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩිව ක්‍රියා කරන බවද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළා.

LEAVE A REPLY