පුද්ගලික අංශයේ හා රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යාල වේලාවන් සංශෝධනය කිරීමට රජයට නිර්දේශ ලැබී තිබෙනවා.

ඒ අනුව රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යාල වේලාව පෙරවරු 09.00 සිට පස්වරු 4.45 දක්වාත්,

පුද්ගලික අංශයේ කාර්යාල වේලාව පෙරවරු 09.45 සිට පස්වරු 06.45 දක්වාත් සංශෝධනය කිරීමටයි නිර්දේශ කර ඇත්තේ.

මීට අදාළ නිර්දේශ ලබාදීම සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා විසින් කමිටුවක් පත් කරනු ලැබු අතර එම කමිටුව විසින් සකස් කළ වාර්තාව අද පෙරවරුවේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගාමිණි සෙනවිරත්න මහතා විසින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා වෙත භාර දී තිබෙනවා.

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම හා මාර්ග තදබදය වළක්වා ගැනීම මෙන්ම රාජ්‍ය හා පුද්ගලික සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණු ඇතිව මෙම වේලාවන් සංශෝධනය කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මෙම නිර්දේශ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය වෙත හා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඉදිරි පියවර ගන්නා බවයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේ.

LEAVE A REPLY