මැතිවරණ කොමිසමේ තවත් රැස්වීමක් අද දිනයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

විශේෂයෙන් අද පැවැත්වෙන කොමිෂන් සභා රැස්වීමේ දී ඡන්ද පැවැත්වෙන කාලසීමාව පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි.

පවතින තත්ත්වය හමුවේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන කාලසීමාව පැයකින් දීර්ඝ කරන ලෙස මේ වන විට යෝජනා ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් මේ දක්වාත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාව අවසන් තීරණයකට එළඹ නැහැ.

LEAVE A REPLY