වැල්ලවාය, ඌව කුඩාඔය පොලීසිය විසින් කන්දෙ යාය ප්‍රදේශයේ සිදුකළ වැටලීමකදී එම ප්‍රදේශයේ අක්කරයක පමණ භූමි ප්‍රදේශයක වගාකර තිබූ ගංජා හේනක් වටලා තිබෙනවා.

එම ගංජා හේනේ ගස් 30,000 ක් පමණ වගා කර තිබූ අතර එහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ අසූවකට අධික බව පොලීසිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

වැටලීම සිදුකරන අවස්ථාවේ දී එහි සිටි පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් පොලීසිය කියා සිටියේ මේ වන විට ගංජා හේනට ගිනි තබා විනාශ කරමින් සිටින බවයි.

LEAVE A REPLY