ජාතික වනෝද්‍යාන මේ වන විට විවෘත කර තිබුණ ද ඊට ඇතුල් වීම සඳහා සංචාරකයන්ට අවසර ලබාදෙන්නේ සීමා සහිතව බව වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව දිනක් තුළ වනෝද්‍යානයට ඇතුලු කළ හැකි වාහන ප්‍රමාණයද සීමා කර ඇති බවයි වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

ඒ පිළිබඳව කරුණු දැක් වූ හෝර්ටන්තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ උද්‍යාන භාරකරු ප්‍රදීප් කුමාර මහතා සඳහන් කළේ සංචාරක කණ්ඩායම් 50 ක් පමණක් ඇතුලු කෙරෙන බවත් සංචාරක නිවාස විවෘත කිරීමක් සිදු නොවන බවයි.

ජාතික වනෝද්‍යාන වෙත පැමිණෙන සංචාරකයන් කළමනාකරණය සඳහා
නව යෙදවුමක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

කිසියම් අවස්ථාවකදී වනෝද්‍යාන තුළට ඇතුලු කර තිබෙන වාහන ගණන පහසුවෙන් දැනගැනීමට ද එමගින් හැකිවන බවයි ඒ පිළිබඳ කරුණු දැක් වූ වනජීවී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ.

LEAVE A REPLY