සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව දීර්ඝ කාලයක සිට මුහුණ පා සිටින වෘත්තිය ගැටලුවලට කඩිනමින් විසඳුම් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.

සේවා ව්‍යවස්ථාව කඩිනම් කිරීමට මෙන්ම බඳවා ගැනීම් හා උසස් වීම්වලට සම්බන්ධ ගැටලුවලට ආයතන මට්ටමින් විසදුම් සෙවීමටයි ජනාධිපතිවරයා බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තිය සමිති එකමුතුව සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

උපාධිධාරී රැකියා වැඩසටහන යටතේ තෝරා ගනු ලබන අභ්‍යාසලාභීන් දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා යොමු කිරීමටත්, පහළ තනතුරු සඳහා නිපුණතාවක් නොමැති අඩු ආදායම්ලාභී පිරිස් බඳවා ගන්නා ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY