ටික් ටොක් ඇතුලු චීනයේ සම්බන්ධතාවය ඇති ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන යෙදවුම් 59 ක් සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට ඉන්දියාව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙලෙස චීනයේ සම්බන්ධතාව ඇති ජංගම දුරකතන යෙදවුම් තහනම් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළේ.

LEAVE A REPLY