කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් වසා දමා තිබූ සීගිරිය මාස තුනකට පසුව නැවතත් දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් සඳහා අද විවෘත කිරීම සිදුවුණා.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් පාලනය වන සීගිරිය කෞතුකාගාරය සහ සීගිරි පව්ව තරණය කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සංචාරකයන්ට ගමන් කළ හැකි බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ නිලධාරීන් කියා සිටියා.

ඒ අනුව විවෘත කළ පළමු දින දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයන් ඉතා අවම වශයෙන් පැමිණ තිබුණු අතර ‍පාකිස්තාන ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් මොහොමඩ් ශාෆිඩ් කටා මහතා සහ ඔහුගේ පවුලේ පිරිස සීගිරි නැරඹීමට පැමිණ සිටීම විශේෂත්වයක්.

LEAVE A REPLY