යහපාලන රජයට මැතිවරණ පැවැත්වීමේ ඕනෑකමක් නොතිබූ බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරී හමුවක් මැදමුලනේදී පැවත්වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති එම ක්‍රියාකාරී හමුවට මහජන නියෝජිතයන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා.

මේ එහිදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසූ අදහස්.

LEAVE A REPLY