කොරෝනා අවදානම හමුවේ මැතිවරණය පැවැත්වීමේ දී පිළිපැදිය යුතු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කඩිනමින් ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නැයි මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින් රජයට බල කර සිටිනවා. එය කඩිනම් අවශ්‍යතාවක් බවයි පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා අවධාරණය කළේ. කොරෝනා අවදානම නැවතත් හිස ඔසවමින් පවතින බවට ලකුණු පළවෙමින් තිබෙන මෙවැනි අවස්ථාවක මැතිවරණයට අදාළ මාර්ගෝපදේශ කඩිනමින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම රජයේ වගකීමක් බව රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා වී එෆ් එම් ප්‍රවෘත්ති වෙත ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY