ප්‍රේමදාස යුගයක් නැවැත ඇති කිරීමට ඉඩ දිය නොහැකි බව අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසනවා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා වෙත ලබාදුන් හැටනව ලක්‍ෂයේ ජනවරමට සාධාරණයක් ඉටුකිරීමටනම් පොදුජන පෙරමුණේ රජයක් පිහිටුවිය යුතු බවයි. හම්බන්තොට අද පස්වරුවේ පැවැති ජනහමුවක් අමතමින් අගමැතිවරයා මේ බව කියා සිටියා.

හැට නව ලක්‍ෂයේ ජනවරම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්නේ පොහොට්ටුවේ ආණ්ඩුවක් හැදුවොත් විතරයි. එමෙන්ම රනිල් – මෛත්‍රි ආණුඩුවක් කරන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් නෑ. ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුවත් එහෙම ආණුඩුවක් නොවෙයි.

ඒ වගේම අතීතයත් ටිකක් මතක් කරන්න ඕනෑ. තරුණයෝ දහස් ගණනක් මැරුණු යුගය ඔබට මතක ඇති. තංගලලේ තරුණයෝ වෙඩිතියල මරල හුංගමට එහා ගිහින් දාල තිබුණා. එවැනි භීෂණයක් තිබුණු රටක්. එවැනි ප්‍රේමදාස යුගයක් නැවැත ඇති කරන්න දෙන්න බැහැ.

LEAVE A REPLY