බහුතරය නොලැබුණොත් ජාතික ආණ්ඩුවකට සහය ලබානොදෙන බව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. බීබීසී ලෝක සේවය සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේ ආණ්ඩුබලය ලබා ගැනීම එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ අපේක්‍ෂාව බවයි. ආණුඩවක් පිහිටුවීමට බලයක් නොලැබුණොත් කිසිසේත්ම ජාතික ආණ්ඩුවක් වෙනුවෙන් සහය ලබානොදෙන බවද ඔහු අවධාරණය කළා.

අපිටත් ඇස්තමේන්තුවක් තිබෙනවා. අපේ ඉලක්කය රජයක් කිරීම. ඒත් ඡන්දය දෙන ප්‍රමාණය පිළිබඳ සලකා බලන්න වෙනවා. ඡන්දය දෙන අය වැඩි වුණොත් අපිට වාසියි.

ඒ වගේම ඩී.එස්.සේනානායක මහතා අපිට කියල තියෙනවා ප්‍රතිපත්ති ජනතාවට දැනුම් දෙන්න කියලා. ඒ ප්‍රතිපත්ති පිළිගෙන ජනතාව වැඩි බලයක් දුන්නොත් ආණ්ඩු කරන්න, නැත්නම් විපක්‍ෂයේ ඉන්න කියලා තමයි එතුමා අපිට කියල දීල තියෙන්නේ. ඉතිං ඇයි මං ඒක වෙනස් කරන්නේ.

වෙන පක්‍ෂයකට බහුතරය ලැබුණොත් ඒ අය ආණ්ඩුව කරයි. අපිට ලැබුණොත් අපි ආණ්ඩුව කරනවා. එහෙම නැතුව වෙන අයට බහුතරය ලැබුණොත් අපි ජාතික ආණ්ඩු හදන්න යන්නේ නෑ. අපි විපක්‍ෂයේ කාර්යභාරය කරනවා. එච්චරයි.

LEAVE A REPLY