ලබන බදාදා පැවැත්වෙන මහ මැතිවරණයෙන් පසු පත් කෙරෙන අලුත් ආණ්ඩුව අගෝස්තු මස 11දා ස්ථාපිත කෙරෙනු ඇතැයි ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා.

නව කැබිනට් මණ්ඩලය එදින දිවුරුම් දීමට ඉඩ ඇති අතර, කැබිනට්ටුවට පෙර අග්‍රාමාත්‍යවරයා දිවුරුම් දෙනු ඇති.

එසේම අලුත් පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල රැස්වීම අගෝස්තු මස තුන්වැනි සතියට යොදා ඇති බව වාර්තා වන අතර, මැතිසබය කැඳවීම අගෝස්තු මස 20 වැනි දින සිදුකෙරෙනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY