වෙළෙඳපොළේ ඇති කහවල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසනවා.

කහ හිඟයත් සමග විවිධ වර්ණක හා පිටි කලවම් කළ කහ විකුණන බවට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට ලැබුණු පැමිණිලි හේතුවෙන් එම පියවර ගෙන ඇතැයි සඳහන්.

ඒ අනුව දිවයිනම අවරණය වන පරිදි ලබා ගත් කහ සාම්පළ 15 ක් ලංකා කාර්මික ආයතනයේ රසායනාගරය වෙත යොමු කර ඇති බව අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළා.

වැඩි මිලට කහ අලෙවි කරන්නන් සොයා ද මේ වනවිට මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක බවයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

කහ කුඩු කිලෝග්‍රෑමයක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 750ක්.

එම මිල ඉක්මවා කහ අලෙවි කළ වෙළෙඳුන් 70 කට පමණ මේ වනවිට නඩු පවරා ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පැවසුවා.

LEAVE A REPLY