වැඩ වර්ජනයේ හා සත්‍යග්‍රහයේ නිරත වරාය සේවකයින් හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර සාකච්ඡාවක් අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා.

අගමැතිවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාව සාර්ථක බවත්, අවසන් තීරණය තම සංගම් අතර සාකච්ඡාවකින් පසු දැනුම්දෙන බවත් වරාය වෘත්තිය සමිති සඳහන් කළා.

අදාළ සාකච්ඡාවේදී තම ඉල්ලීම් සඳහා විසඳුම් ලබාදුන්හොත් දැනට ක්‍රියාත්මක වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අවසන් කරන බවයි වරාය වෘත්තීය සමිති ප්‍රකාශ කර තිබුණේ.

වරාය සේවයකින් මෙම වැඩවර්ජනය හා සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කළේ, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට විකිණීම නතර කර එහි මෙහෙයුම් කටයුතු වරාය අධිකාරය යටතට පවරා ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින්.

LEAVE A REPLY