සාකච්ඡාමය මාර්ගයෙන් ප්‍රශ්න විසඳීමට රජය ඕනෑම අවස්ථාවක සූදානම් බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

වරාය සේවකයන් විසින් ගෙන යන වැඩ වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා.

වෘත්තීය සමිති නායකයින් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට එළැඹීමට පෙර සිය ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් පාලක පන්තිය සමග සාකච්ඡා කළ යුතු බවයි ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

සාකච්ඡාමය මාර්ගයෙන් ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් පමණක් වෙනත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමු වීම පිළිගත් වෘත්තීය සමිති ක්‍රමවේදය බව පෙන්වා දෙන අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, වර්ජනයක් ආරම්භ කර සාකච්ඡාවලට අවස්ථාව ඉල්ලා සිටීම සුදුසු නොවන බවයි.

නමුත්, ජනතා හඬට කන් දෙන ආණ්ඩුවක් වශයෙන් වරාය සේවකයින්ගේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට මේ අවස්ථාවේ වුවද සූදානමින් සිටින බවද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙනවා.

මැතිවරණයක් පැවැත්වෙන මෙවැනි අවස්ථාවක වැඩ වර්ජනයකට යොමු වීම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් විය හැකි බැවින්, මේ පිටුපස සිටින බලවේග සම්බන්ධයෙන් විමසිලිමත් විය යුතුව ඇති බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY