අමාත්‍යංශ භාර අමාත්‍යවරු සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ලබන 12 වනදා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට නියමිතයි.

ඒ, මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ඓතිහාසික මගුල් මඩුව පරිශ්‍රයේදීයි.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ උත්සවය සරල ආකාරයෙන් සිදුකිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY