අපේ ජනබල පක්ෂයේ ලේකම් ලෙස වරම් ලබා ඇති පුද්ගලයා හා ඉදිරිපත් අනිකුත් සාක්ෂි අනුව මැතිවරණ කොමිසම එම පක්ෂයේ ලේකම් වශයෙන් සලකන පුද්ගලයාගේ නාම යෝජනා භාරගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා මැතිවරණ කොමිසාරිස්වරයා වෙත උපදෙස් ලබාදී ඇති බව නීතිපති සම්බන්ධිකරණ නිලධාරිනී රජයේ අධි නිතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පවසනවා.

මෙම පක්ෂයේ ලේකම්වරු වශයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශ්ව දෙකක් අතර අර්බුදයක් නිරීක්ෂණය වන හෙයින් මේ අවස්ථාවේදී භාරගන්නේ කවර නාම යෝජනාවද යන්න සම්බන්ධයෙන් පවතින නෛතික ප්‍රතිපාදන පැහැදිලි නොවන හෙයින් මැතිවරණ කොමිසන් සභාව විසින් පසුගිය දින නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ඉල්ලා තිබුණා.

මේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරන නීතිපති සම්බන්ධිකරණ නිලධාරිනී රජයේ අධි නිතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය.

මේ අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඊයේ පැවති කෘත්‍යාධිකාරී රැස්වීමේදී එම පක්ෂයට හිමිවූ පාර්ලිමේන්තු ආසනය සදහා මන්ත්‍රීවරයෙකු නම් නොකිරීම නිසා එහි ජාතික ලැයිස්තුවේ මුලින්ම නම සදහන් ජෝන් අමරතුංග මහතාට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුරය හිමිවීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ ඒ පක්ෂවලින් ජාතික ලැයිස්තුව සදහා නම් කරන ලද මන්ත්‍රීවරුන් ගැසට් කිරීම වෙනුවෙන් ඊයේ දිනයට පෙර ජාතික ලැස්තුවෙන් පත්වන මන්ත්‍රීවරුන් මැතිවරණ කොමිසමට දැනුම් දෙනලෙස මැතිවරණ කොමිසන් සභාව විසින් පක්ෂ වෙත දන්වා තිබුණා.

LEAVE A REPLY