ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න මුහුදු සීමාවේදී ගිනිගත් MT New Diamond තෙල් නෞකාවේ කපිතාන්ව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නොතීසි ලබාගන්නා ලෙස  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයාට නීතිපතිවරයා විසින් අද උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව ඔහු විසින් අධ්‍යක්ෂ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත එම බොරතෙල් නෞකාවේ කපිතාන් වන තිරෝස් ඉලියාස් නම් ග්‍රීක ජාතිකයා සැකකරුවෙක් ලෙස එම නීති කෘතය සම්බන්ධයෙන් නම් කරන ලෙස ට උපදෙස් ලබාදීමක් සිදුකළා,

LEAVE A REPLY