2019 වර්ෂය වනවිට මෙරට ග්‍රාහකයන් සතුව ජංගම දුරකථන තුන්කෝටි විසිඅට ලක්‍ෂ අසූහතරදාස් නවයක් තිබෙන බව අනාවරණ වී තිබෙනවා.

පසුගිය වර්ෂය සඳහා නිකුත් කළ මහ බැංකු වාර්තාවේ ඒ බව සදහන්.

ඒ අනුව පුද්ගලයන් 100 දෙනෙකු ගත් විට ඔවුන් සතුව ජංගම දුරකථන 161ක් පමණ තිබෙන බවයි එම වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.

මේ අතර ස්ථාවර දුරකථන විසිදෙලක්‍ෂ අනූනවදහස් හත්සිය හැටක් මෙරට පුද්ගලයන් සතු වනවා.

රැහැන් සහිත දුරකථන දොළොස් ලක්‍ෂ හතළිස් හතරදහස් පන්සියය හැට නවයක් සහ රැහැන් රහිත දුරකථන දසලක්‍ෂ පනස් පන්දහස් දෙසියය දහ අටක් තිබෙන බවත් එහි සඳහන්.

LEAVE A REPLY