නවීන් දිසානායක මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි පවසනවා.

පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකත්වයට රුවන් විජේවර්ධන මහතා තෝරා පත්කර ගැනීමත් සමග නැවතත් මතගැටුමක් නිර්මාණය වී තිබීම මීට හේතුවයි.

නවීන් දිසානායක මහතා ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකත්වය හෝ නායකත්වය අපේක්ෂාවෙන් සිටි අයෙකු බව පැහැදිලි කාරණයක්.

මෙම තත්ත්වය තුළ රුවන් විජේවර්ධන මහතාගේ නායකත්වය පිළිගැනීමට තමන් සූදානම් නොමැති බව නවීන් දිසානායක මහතා හිතවතුන් පිරිසක් සමග ප්‍රකාශ කර ඇතැයි ද දේශපාලන ආරංචි පවසනවා.

කෙසේ වෙතත් ඊයේ දිනයේම ජාතික සංවිධායක කාර්යාලයේ තිබූ සියලු ලිපිලේඛන ඉවත් කරගැනීමට නවීන් දිසානායක මහතා කටයුතු කර ඇති බව එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY