දේශීය ලොකු ලූනු සහ එළවළු සඳහා දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ මේ දිනවල ඉහළ මිළක් ගොවීන්ට ලැබෙන බව ගොවීන් පවසනවා.

වසර කිහිපයකට පසු මේ දිනවල එළවළු සහ දේශීය ලොකු ලූනු සඳහා සාධාරණ මිලක් තමන්ට ලැබෙන බවත්, පාරිභෝගිකයන්ට සහ වෙළෙන්දන්ට ද මෙමගින් සාධාරණය ඉටු වී තිබෙන බව ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපාරිකයෝ සඳහන් කළා.

ඒ අනුව, දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අද උදෑසන වන විට දේශීය ලොකු ලූනු කිලෝ 1 ක ගැණුම් මිල රුපියල් 120 සිට රුපියල් 160 දක්වා වූ ඉහළ අගයක් ගෙන තිබුණා.

එමෙන්ම, එළවළු මිල ද විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබුණු අතර බෝංචි කිලෝවක් රුපියල් 250ක් 280 ත් අතර මිලටද, මාළු මිරිස් කිලෝවක් රුපියල් 300 ක මිලකට අලෙවි වූ බව ගොවීන් පවසනවා.

පසුගිය කාලයේ අලෙවි කරගැනීමට හෝ නොහැකිව තිබුණු දේශීය වට්ටක්කා කිලෝවක් රුපියල් 80 සිට 110 දක්වා වූ මිල ගණන් යටතේ දඹුල්ලේ අලෙවි වීම තවත් සුවිශේෂී කරුණක්.

මේ දිනවල දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට යාපනයේ ඇතුළු දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක රැසක එළවළු අස්වැන්න ලැබෙමින් පවතින බවත් සෑම ගොවියකුටම සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ තම අස්වනු අලෙවි කරගැනීමට හැකි වී තිබීම විශේෂත්වයක් වනවා.

පසුගිය දිනවල රුපියල් තිහත් – හතළිහත් අතර අලෙවි වූ වැටකොළු සහ පතෝල කිලෝවක් රුපියල් 100 ත් 110 ත් අතර ඉහළ අගයකට අලෙවි වන බව ගොවීන් පෙන්වා දෙනවා.

යාපනය අර්ධද්වීපයෙන් ලැබෙන දේශීය රතු ලූනු සඳහාද හොඳ මිලක් ලැබෙන බව යාපනයේ ගොවීන් දඹුල්ලේ දී ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව දේශීය රතු ලූනු කිලෝව රුපියල් 160 ක මිලක් පවතින බව ඔවුහු පෙන්වා දෙනවා.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවලු මිලදී ගැනීම සඳහා සහ අලෙවි කිරීම සඳහා මෙන්ම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු කරන ව්‍යාපාරිකයින් කියා සිටියේ.

දේශීය ලොකු ලූනු ගොවීන් කියා සිටියේ වසර කීපයකට පසු තමන්ට රුපියල් 150ක සාර්ථකව මිලක් ලැබී ඇති බවයි.

එළවළු වගාවන් පසුගිය කාලයේ වගාවන් පිටින් විනාශ වී ගිය බවත් ඉතිරි වී ඇති අස්වැන්නට මේ ආකාරයෙන් සාර්ථක මිලක් ලැබීම නිසා එම පාඩුව අවම කරගැනීමට හැකි බව ගොවීන් පෙන්වා දෙනවා.

LEAVE A REPLY